Media, samfunn og meninger

Invitasjon til konferanse om ME hos unge og voksne

Bare kunnskap kan ta oss videre! Derfor vil jeg tipse deg om denne konferansen. Den er ikke rettet mot privatpersoner, så jeg ber deg ta den videre til leger, lærere og andre fagpersoner som har nytte av dette. Spre informasjonen!

Sykehuset i Vestfold inviterer til konferanse om

«Kronisk utmattelse, CFS/ME, hos unge og voksne»

Målgruppe: leger, lærere, rådgivere og PP-tjeneste.

Felles og separate sesjoner for helse- og pedagogisk personell.

Tid og sted: 11.-12.mars 2014, klokken 8-16,

Oseberg Quality Hotell

Pris 2500,- inkl overnatting og tre retters middag

Dagpakke 1000,-, middag kr 345,-

15 timers forhåndsgodkjent emnekurs

Påmeldingsfrist er 17. januar

Sjekk programmet og meld deg på hos siv.no/cfs-me-konferanse.

Uncategorized

ME-senter i Vestfold!

Det skjer noe i fagmiljøet rundt ME og jeg er temmelig sikker på at bloggere som MeRutt, Marias Metode, serendipity cat sammen med me-foreningen og menin har bidratt til at det har kommet fram i media og fått det fokuset det har fått.

Sykehuset i Vestfold oppretter et nytt tilbud for personer med ME/kronisk utmattelsessyndrom/CFS for bedre å ivareta nye pasienter. Etter hva jeg skjønte på et kort nyhetsinnslag på nrk lokalnytt (tv) i går, mandag 13.12.2010, skal de hjelpe til i forhold kontakten med Nav og leger som ikke anerkjenner ME som diagnose. Avdelingssjef på medisinskfaglig avdeling på Sykehuset i Vestfold, Jon Anders Takvam, bekrefter at det finnes skeptis mot ME-pasienter. Han sier i intervju med Nrk at senteret skal gi oppfølging og behandling til pasienter med ME med vekt på mestring av sykdommen. Senteret skal også gi undervisning til leger.

Jeg synes det er flott at ME-senteret har som mål at pasienter ikke skal bli kasteballer i systemet, de har noe å jobbe mot! Det er altfor mange som har brukt altfor mye tid til å lete etter relevante behandlinger og som har møtt altfor mye motstand fra klassisk skolemedisin. Det er altfor mange som trenger et ME-senter!

Jeg synes det er bra at ME-senteret ikke bare har fokus på pasienter, men også vil undervise leger. Jeg håper at de også kommer til å undervise ansatte ved Nav-kontorene. Det er nødvendig.