Refleksjoner rundt behandling og bedring

Stilling som prosjektleder «.. å velge det beste» – etablering av helhetlig behandlingslinje ME/CFS

Et bedre tilbud til mennesker med CFS/ME skal etableres i Vestfold. Dette er en satsning på tilbudet til pasientgruppen mellom Sykehuset i Vestfold, Medisinsk klinikk og Klinikk FMR, Kysthospitalet.

SiV skal samarbeide med Sandefjord kommune og brukerorganisasjonene MENIN og Norges ME-forening, noe som er spesielt med tanke på de er ulike erfaringene brukerorganisasjoner og forskningsmiljøer har med symptomer og hva som hjelper, jamfør denne forskningen.

Jeg har tidligere skrevet om ME-senteret i Vestfold. Det ser ut til at prosjektlederstillingen er en konsekvens av opprettelsen av ME-senteret. Det ser lovende ut, jeg ser fram til å få mer informasjon om hva som skjer.

Prosjektlederstillingen er 100% stilling og prosjektet er planlagt over tre år, men arbeidsforholdet gjelder for ett år om gangen, da det avhenger av videre finansiering. Søknadsfrist er 18.3.2011

Nærmere opplysninger fås hos klinikksjek Kari Marthinsen tlf 930 580 90 eller hos avdelingssjef Jon Anders Takvam tlf 930 69 659

Du kan lese mer om stillingen på www.siv.no

Uncategorized

ME-senter i Vestfold!

Det skjer noe i fagmiljøet rundt ME og jeg er temmelig sikker på at bloggere som MeRutt, Marias Metode, serendipity cat sammen med me-foreningen og menin har bidratt til at det har kommet fram i media og fått det fokuset det har fått.

Sykehuset i Vestfold oppretter et nytt tilbud for personer med ME/kronisk utmattelsessyndrom/CFS for bedre å ivareta nye pasienter. Etter hva jeg skjønte på et kort nyhetsinnslag på nrk lokalnytt (tv) i går, mandag 13.12.2010, skal de hjelpe til i forhold kontakten med Nav og leger som ikke anerkjenner ME som diagnose. Avdelingssjef på medisinskfaglig avdeling på Sykehuset i Vestfold, Jon Anders Takvam, bekrefter at det finnes skeptis mot ME-pasienter. Han sier i intervju med Nrk at senteret skal gi oppfølging og behandling til pasienter med ME med vekt på mestring av sykdommen. Senteret skal også gi undervisning til leger.

Jeg synes det er flott at ME-senteret har som mål at pasienter ikke skal bli kasteballer i systemet, de har noe å jobbe mot! Det er altfor mange som har brukt altfor mye tid til å lete etter relevante behandlinger og som har møtt altfor mye motstand fra klassisk skolemedisin. Det er altfor mange som trenger et ME-senter!

Jeg synes det er bra at ME-senteret ikke bare har fokus på pasienter, men også vil undervise leger. Jeg håper at de også kommer til å undervise ansatte ved Nav-kontorene. Det er nødvendig.