Leve med ME

Jeg er ikke sliten

Den siste tiden har jeg tenkt litt på slitenhetsbegrepet. Er jeg egentlig sliten?

Ordene vi bruker gjør noe med dem som lytter til oss og det har alltid vært viktig for meg å bruke ordene rett. Det er til tider en krevende øvelse – helt uavhengig av ME-en.

Jeg prøver å finne ut når jeg er sliten. Jeg tror jeg er mest sliten når jeg fungerer godt. Etter jeg har vært mye aktiv og har tålt det jeg har gjort lenge, kan jeg kjenne på slitenhet. Jeg forbinder det med noe friskt, eller i nærheten av friskt. Det er et tegn på at man har gjort «for mye» i forhold til hva en har overskudd til, det er et signal fra kroppen om at nå har du jobbet godt eller på at nå har du tenkt for mye og tatt for få pauser. Å være sliten er noe normalt og ufarlig.

Jeg tror heller jeg blir slått av enn at jeg blir sliten. Det er som om kroppen beveger seg senere, henger liksom igjen og blir dimmet ned mer og mer. Til slutt er den slått av. Det innebærer at min kontakt med dem rundt meg blir svekket, som et stadie før søvn, uten at det er en ren på-tide-å-sove-trøtthet. Jeg blir liksom ikke trøtt heller, blir bare parkert, satt på pause.

Verden blir for overveldende og for massiv, det gir et trykk innover og motstanden mot det er fraværende, fordi forsvarsverket, vurderingsevnen og perspektivene er nedslitt. Dermed blir skjermingen man vanligvis gjør («dette bryr jeg meg ikke om», «dette gjør jeg senere» osv) borte. Den energien som gjør det mulig å regulere seg selv er brukt opp. Og siden den mentale energien er vekke, virker det som om jeg går i transe gjennom gjøremålene helt til jeg ikke klarer flytte på meg mer.

Det er jo noe mye mer og veldig annerledes enn å være sliten.

Kjenner du deg igjen? Hvillke uttrykk bruker du for å forklare?